Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων πρακτικής Τεχνικών Επαγγελμάτων

Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
Από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:


Την 22α -23η & 24η Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα-Τρίτη & Τετάρτη αντίστοιχα,α) στα εργαστήρια του 2ο Ε.Κ (πρώην 2ο Σ.Ε.Κ ) Ν. Ιωνίας Τέρμα Παναγούλη -Βόλος


θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις πρακτικού μέρους δυνάμει της ΚΥΑ 4260/Β/06-12-2017 σε συνέχεια του Κανονισμού 2015/2067 Ε.Ε για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών της δραστηριότητας:Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων (Αρχιτεχνιτών-Εργοδηγών-Πιστοποιητικών Ι & ΙΙ) και,

θα συμμετέχουν οι κάτωθι υποψήφιοι οι οποίοι θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο εξέτασης από το αρμόδιο τμήμα υποβολής της αίτησης:- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ