Κατάθεση αίτησης για χορήγηση Άδειας Εμφιάλωσης Υγραερίων.

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019
Κατατέθηκε στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Καρδίτσας (Tμήμα Xορήγησης Aδειών Aνάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων), από την κα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Θωμά, με έδρα την ΒΙ.ΠΕ. Καρδίτσας, Τ.Κ. Γοργοβιτών, Δήμος Παλαμά, Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και ΑΦΜ 046799890, Δ.Ο.Υ Καρδίτσας, αίτηση της για χορήγηση Άδειας Εμφιάλωσης Υγραερίων, που έλαβε αρ. πρωτ.: 1200/24-05-2019.
Κατά της αίτησης αυτής επιτρέπεται η υποβολή ένστασης από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καρδίτσας (Γρ. Λαμπράκη 21, 43132 Καρδίτσας, τηλ. 2441354605) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή της, σύμφωνα με τα άρθρα 5 & 6 του αρ. πρωτ. Δ2/16570/07-09-05 «Κανονισμού Αδειών» (ΦΕΚ 1306/Β/16.09.2005), όπως ισχύει.