Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή και υποβολή στοιχείων συντήρησης

Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως συντονιστής για θέματα φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και προστασίας της στιβάδας του όζοντος (Κανονισμοί 517/2014 και 1005/2009), θέτει σε εφαρμογή νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή και υποβολή στοιχείων συντήρησης και τεχνικών εργασιών, συστημάτων και εξοπλισμού που λειτουργούν με τις ανωτέρω ουσίες.

Ειδικότερα
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ