Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων (Πρακτικού μέρους) της επαγγελματικής δραστηριότητας των χειριστών μηχανημάτων έργου

Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019


Από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:

Την 14η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη στις εγκαταστάσεις:

α) του Οργανισμού Λιμένα Βόλου στον Προβλήτα των (Αλυκών) καθώς και,
β) της Μεταφορικής Εταιρείας «Κεφαλάς Ιωάννης» στον Βόλο,


- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ