Ανακοίνωση Πληρωμής Προκαταβολής 2019 (80%) της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019
Ανακοίνωση Πληρωμής Προκαταβολής 2019 (80%) της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)«Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων » ( 1η Πρόσκληση - 3Ο έτος εφαρμογής) & ( 2η Πρόσκληση - 2Ο έτος εφαρμογής)
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λάρισας ενημερώνει τους δικαιούχους της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», ότι πραγματοποιήθηκε η πληρωμή προκαταβολής (80%) του έτους 2019.
Υπολογίστηκαν τα παρακάτω ποσά ενίσχυσης :
1η Πρόσκληση – 3Ο έτος εφαρμογής – 48.013,75 ευρώ για 72 δικαιούχους,
2η Πρόσκληση – 2Ο έτος εφαρμογής – 434.583,20 ευρώ για 469 δικαιούχους.
Οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν αναλυτική πληροφόρηση για τα αποτελέσματα της πληρωμής μέσω του Πληροφορικού Συστήματος (ΠΣ) υποστήριξης της υλοποίησης της δράσης στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1018/ κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης.
Οι παραγωγοί δύνανται να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή-ένσταση από την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, δηλαδή έως και την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019, κατά των κωδικών ευρημάτων που έχουν εμφανιστεί στην πληρωμή της προκαταβολής τους. Επίσης, οφείλουν να κινήσουν τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στη/στις μηχανογραφική/ές βάση/εις μέσω της/των οποίας/οποίων πραγματοποιείται/ούνται από το Πληροφορικό Σύστημα οι διασταυρωτικοί έλεγχοι (μηχανογραφικά).
-