Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.

Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019
Η Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Έργων Περιφέρειας ΘεσσαλίαςΠροτίθεται να προβεί σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Παράκαμψης Σοφάδων», προϋπολογισμού 400.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ