Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο ισόγειο (αίθουσα τηλεδιασκέψεων) στις 15 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. για να μετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας στην οποία θα γίνει συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ