Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων (Πρακτικού μέρους) της επαγγελματικής δραστηριότητας των χειριστών μηχανημάτων έργου

Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020
Από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:
Την 22α -23η -24η -28η & 31η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη- Πέμπτη-Παρασκευή-Τρίτη & Παρασκευή αντίστοιχα στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας :

α) Εργολαβίες-Κατασκευές «Σίτος Ανδρέας», στην Λάρισα


- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ