Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων θεωρίας Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020
Από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:

Την 03η Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ

Α) Στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσης 2 & Ηρώων Πολυτεχνείου) στην Λάρισα θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις (Θεωρητικού Μέρους Αρχιτεχνιτών) και ,

Την 04η & 09η Μαρτίου 2020 ημέρα Τετάρτη-Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ αντίστοιχα ,

Β) στα εργαστήρια των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Λάρισας (Ερμογένους 10) στην Λάρισα θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις (Πρακτικού Μέρους)

για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών της κάτωθι δραστηριότητας : τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων (Αρχιτεχνιτών & Εργοδηγών)

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ