Περιφέρειας Θεσσαλίας - Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID19

Τρίτη 17 Μαρτίου 2020
Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στην Περιφέρειας Θεσσαλίας.
- Απόφαση Περιφερειάρχη