Γνωστοποίηση Πλήρωσης Θέσης Περιφερειακού Συντονιστή Πολίτικης Προστασίας

Τρίτη 24 Μαρτίου 2020
Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας γνωστοποιεί την πλήρωση μιας (1) θέσης Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υποβοήθηση του έργου του σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 91 και 93 του Ν.4623/2019.