Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων (Πρακτικού μέρους) της επαγγελματικής δραστηριότητας των χειριστών μηχανημάτων έργου

Τετάρτη 20 Μαΐου 2020
Από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:

Την 27η -28η & 29η Μαΐου 2020 ημέρα Τετάρτη –Πέμπτη & Παρασκευή αντίστοιχα και ώρα 15:00μ.μ στις εγκαταστάσεις:
, του Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Λάρισας (πρώην ΥΕΒ) επί της οδού Φαρσάλων 148 στην Λάρισα(Α ΟΜΑΔΑ) :,

Της ΟΕ ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ. – ΜΙΧΟΛΙΤΣΗΣ Γ.. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΚΑΦΕΩΝ & ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ. ΓΑΙΩΝ με έδρα την Αγναντερή Λάρισας , της οποίας τα Μηχανήματα βρίσκονται την παρούσα περίοδο στην περιοχή της Λάρισας(Α ΟΜΑΔΑ) και,

της ΑΤΕΒΕ ΑΔΑΜΟΥ ΑΦΑΛΤΙΚΑ με έδρα την Λάρισα , της οποίας τα Μηχανήματα βρίσκονται την παρούσα περίοδο στην περιοχή του Τυρνάβου Λάρισας (Β ΟΜΑΔΑ)

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ