Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων (Πρακτικού μέρους) της επαγγελματικής δραστηριότητας των χειριστών μηχανημάτων έργου

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020
Από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:

Την 02α -03η &06η Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη –Παρασκευή& Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ στις εγκαταστάσεις:

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ