Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων θεωρίας Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020
Από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:

Την 10η & 11η Ιουλίου 2020 ημέρα Παρασκευή & Σάββατο αντίστοιχα και ώρα 15:00 μ.μ

Στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσης 2 & Ηρώων Πολυτεχνείου) στην Λάρισα θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις (Θεωρητικού Μέρους) για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών της κάτωθι δραστηριότητας :
α ) τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων (Αρχιτεχνιτών - Εργοδηγών)

και θα συμμετέχουν οι κάτωθι υποψήφιοι ανά ειδικότητα οι οποίοι θα ενημερωθούν, επιπλέον και τηλεφωνικά για τον ακριβή χρόνο εξέτασης από το ως άνω Τμήμα Διενέργειας Εξετάσεων :- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ