Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων πρακτικής Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020
Από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:

Την 07η -08η -09η -13η & 14η Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη – Τετάρτη- Πέμπτη-Δευτέρα & Τρίτη αντίστοιχα και ώρα 15:00μ.μ,

α) ) Στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας «Ψυκτικές Εφαρμογές Παναγιώτης Αγγέλης» που εδρεύει στην: Αρτεμισίου 2, περιοχή Νέα Σμύρνη - Λάρισα

θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις πρακτικού μέρους δυνάμει της ΚΥΑ 4260/Β/06-12-2017 σε συνέχεια του Κανονισμού 2015/2067 Ε.Ε για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών της δραστηριότητας: Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων (Αρχιτεχνιτών & Πιστοποιητικών I - II) και,

θα συμμετέχουν οι κάτωθι υποψήφιοι οι οποίοι θα ενημερωθούν, επιπλέον και τηλεφωνικά για τον ακριβή χρόνο εξέτασης,

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ