Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων θεωρίας Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020
Από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:

Την 10η Ιουλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσης 2 & Ηρώων Πολυτεχνείου) στην Λάρισα θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις (Θεωρητικού Μέρους) για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών της κάτωθι δραστηριότητας:

α) Τεχνικών καύσης υγρών και αερίων καυσίμων. (Αρχιτεχνιτών – Εγκαταστατών καύσης – εγκαταστατών καύσης του άρθρου 9 παρ. 7(στ) ΠΔ 114/2012)

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ