Πρόσληψη 5 ατόμων στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας) που εδρεύει στη Λάρισα