Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 - 2020

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020
Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020