Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων θεωρίας Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020
Από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:

Την 22α -23η η& 24η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη -Παρασκευή & Σάββατο και ώρα 15:00 μ.μ αντίστοιχα ,

Α) Στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσης 2 & Ηρώων Πολυτεχνείου) στην Λάρισα,
θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις θεωρητικού & πρακτικού μέρους αντίστοιχα για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών της τεχνικής δραστηριότητας:
Τεχνικών Μηχανικών Εγκαταστάσεων (Αρχιτεχνιτών & Εργοδηγών) - 2ης -3ης & 4ης Ειδικότητας, και επιπλέον,
Β) Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Del Monte Hellas που εδρεύει στο 5, 5 Χιλ Λάρισας – Πλατυκάμπου ,

θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις πρακτικού μέρους αντίστοιχα για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών της τεχνικής δραστηριότητας: Τεχνικών Μηχανικών Εγκαταστάσεων (Αρχιτεχνιτών) - 4ης Ειδικότητας

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ