Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων θεωρίας Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020
Από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:


Την 19η & 20η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα & Τρίτη αντίστοιχα και ώρα 15:00 μ.μ

στα εργαστήρια εταιρείας COSMOS ALUNINIUM A.E (8ο χιλ Λάρισας –Αθήνας Κόμβος Νίκαιας)

θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις (Πρακτικού μέρους) για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών της δραστηριότητας:

Συγκολλητών (Οξυγονοκολλητών – Ηλεκτροσυγκολλητών). Αρχιτεχνίτη Α΄& Β Τάξης.


- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ