«Κινητικότητα για σπουδές & Πρακτική άσκηση» Erasmus+» T.Ε.Ι. Θεσσαλίας 21 & 23 Μαΐου 2018

Δευτέρα 21 Μαΐου 2018
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας θα πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις σε Καρδίτσα και Λάρισα ενημέρωσης για το πρόγραμμα Erasmus+ στις παρακάτω ώρες:

Καρδίτσα 21 Μαΐου
-14:00 πμ στο Αμφιθέατρο Τμ. Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλων

Λάρισα 23 Μαΐου
-12:00 πμ στο χώρο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας