Στον καθαρισμό των ρεμάτων στους Δήμους του Πηλίου προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σάββατο 23 Μαρτίου 2019
Κ. Αγοραστός: «Επενδύουμε στην ασφάλεια»

Στην υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων σε περιοχές των Δήμων Ζαγοράς Μουρεσίου και Νοτίου Πηλίου προχωρά το επόμενο διάστημα η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και του αναδόχου σε φάση υλοποίησης εισέρχονται τα έργα που αφορούν των καθαρισμό ρεμάτων στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου και Δήμο Νοτίου. Τα δυο έργα είναι συνολικού προϋπολογισμού 300.000€.
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός τόνισε τα εξής: «Σε συνεργασία με την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων Δ. Κολυνδρίνη, του Περιφερειακούς Συμβιούλους και τις υπηρεσίες μας προχωράμε το επόμενο διάστημα στην υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στους Δήμους Ζαγοράς Μουρεσίου και Νοτίου Πηλίου. Είναι έργα ουσίας με τα οποία ενισχύουμε ακόμη περισσότερο την αντιπλημμυρική «θωράκιση» των περιοχών του Πηλίου, επενδύοντας στην πρόληψη, προστατεύοντας πολίτες-περιουσίες-υποδομές. Είναι έργα που δημιουργούν μόχλευση στην τοπική πραγματική οικονομία και συντηρούν θέσεις εργασίας».
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι ο καθαρισμός ρεμάτων, δηλαδή απομάκρυνση φερτών υλικών και απορριμμάτων προκειμένου να απελευθερωθεί η διατομή για την απρόσκοπτη ροή των υδάτων. Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται:

· Κοπή και απομάκρυνση μη υγιών δέντρων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, κατόπιν σχετικής άδειας από το Δασαρχείο ή τον αρμόδιο Φορέα, τα οποία βρίσκονται στην κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων. Τα δέντρα θα πρέπει να κοπούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη διαταραχθούν τα πρανή και η κοίτη των ρεμάτων. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.

· Απομάκρυνση από την κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων, των φερτών υλικών καθώς και κοπή εκριζωμένων δέντρων και κλαδιών τα οποίο μεταφέρονται από τα ύδατα και φράζουν τη διατομή του ρέματος.

· Απομάκρυνση φερτών υλικών και απορριμμάτων από οχετούς προκειμένου να απελευθερωθεί η διατομή τους.

· Αποκατάσταση – διαμόρφωση των πρανών του ρέματος στις θέσεις όπου παρατηρούνται διαβρώσεις.

Κατά την εκτέλεση του έργου είναι υποχρεωτική η λήψη φωτογραφιών στις θέσεις παρέμβασης πριν και μετά την εκτέλεση του έργου.