Ωράριο λειτουργίας Διεύθηνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καρδίτσας

Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας τηςΔ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καρδίτσαςλόγω συνταξιοδότησης αλλά και μετακινήσεων των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτήν, καθιερώνουμεωράριο εξυπηρέτησης κοινούως εξής:8.30π.μ. έως και 13.30μ.μ.Επιπλέον αποφασίζουμε κάθε Δευτέρα, για τους μήνες Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του έτους 2020 να μην γίνεται παραλαβή δικαιολογητικών και έκδοση διοικητικών πράξεων από της θυρίδες, εκτός από τις περιπτώσεις που για την διεκπεραίωση συγκεκριμένης υπόθεσης ορισθεί ραντεβού για την εν λόγω ημέρα ,όπως εξετάσεις για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος , έλεγχος αυτοκινήτων για διαπίστωση ταυτότητας , πρατήρια, συνεργεία , μεταβιβάσεις μόνο Φορτηγών οχημάτων εφόσον ο αγοραστής έχει έδρα της επιχείρησης διαφορετικό Νομό από τον Νομό της Καρδίτσας .Παράλληλα προγραμματίζουμε εκ νέου τιςθεωρητικές εξετάσεις τωνοδηγών και υποψηφίων οδηγώνως εξής:·ΚάθεΤρίτηθα πραγματοποιούνται θεωρητικές εξετάσεις όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης, με ώρα έναρξης 8.00 π.μ. Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν τα ΔΕΕ των εξεταζομένων υποψηφίων μέχρι και την προηγούμενη Παρασκευή πριν την εξέταση τους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πληρωμή του παραβόλου (απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού πληρωμής τουeπαραβόλου) καθώς και η ολοκλήρωση των μαθημάτων πριν την ημέρα κατάθεσης του ΔΕΕ για προγραμματισμό.
·ΚάθεΠέμπτηθα πραγματοποιούνται εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας. Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν τα ΔΕΕ των εξεταζομένων υποψηφίων μέχρι και την προηγούμενη Τρίτη πριν την εξέταση τους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πληρωμή του παραβόλου (απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού πληρωμής τουeπαραβόλου).
Παράλληλα προγραμματίζουμε εκ νέου τιςδοκιμασίεςπροσόντων και συμπεριφοράς οδηγών και υποψηφίων οδηγών
ως εξής:
·Κάθε Τρίτη: θα πραγματοποιούνται εξετάσεις για τις κατηγορίες αδειών οδήγησηςAM,A,A1,A2
·Κάθε Τετάρτη θα πραγματοποιούνται εξετάσεις για τις κατηγορίες αδειών οδήγησηςC,CE,CΠΕΙ,CEΠΕΙ,D,DΠΕΙ,B,BE
·Κάθε Πέμπτη θα πραγματοποιούνται εξετάσεις για τις κατηγορίες αδειών οδήγησηςC,CE,CΠΕΙ,CEΠΕΙ,D,DΠΕΙ
·Κάθε Παρασκευή θα πραγματοποιούνται εξετάσεις για τις κατηγορίες αδειών οδήγησηςB,BE