Καθαρή η ατμόσφαιρα στη Λάρισα

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Οι μετρήσεις του Σταθμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Χωρίς ατμοσφαιρική επιβάρυνση είναι η ατμόσφαιρα στην πόλη της Λάρισας, όπως δείχνουν τα στοιχεία του σταθμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού που είναι εγκατεστημένος στο διοικητήριο της Περιφέρειας, τα αιωρούμενα σωματίδια pm 10 κατέγραψαν στις 25 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 21 μg/m3, στις 26 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 25 μg/m3, στις 27 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 28 μg/m3 και στις 28 Ιουνίου μέσο όρο τιμών 25 μg/m3.
Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr/