Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας

Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι το ανώτερο όργανό της και αποτελείται από 56 εκλεγμένα μέλη. Τα μέλη, μετά τον Περιφερειάρχη και τους Αντιπεριφερειάρχες, εμφανίζονται, πρώτα κατά Συνδυασμό και μετά κατά Περιφερειακή Ενότητα, αλφαβητικά.
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΘΕΣΗ / ΡΟΛΟΣ
ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ
 
1
Περιφερειάρχης
ΛΑΡΙΣΑΣ
2
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λάρισας
ΛΑΡΙΣΑΣ
3
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Μαγνησίας
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
4
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Τρικάλων
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
5
Νούσιος Κωνσταντίνος
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Καρδίτσας
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
6
Λιούπας Νικόλαος
Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Αθλητισμού, Νεολαίας, Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης
ΛΑΡΙΣΑΣ
7
Ιγγλέσης Γρηγόριος
Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Πολιτικής Προστασίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
8
Μπάρδας Κωνσταντίνος
Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
9
Λαδόπουλος Γεώργιος
Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Πρωτογενούς Τομέα- Διαχείρισης Υδάτων Λίμνης Κάρλα
ΛΑΡΙΣΑΣ
10
Καραγιάννης Νικόλαος
Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Κοινωνικής Πρόνοιας-Εξυπηρέτησης του Πολίτη
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
11
Μόρας Αθανάσιος
Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Ευρωπαϊκών προγραμμάτων -Απασχόλησης -Εμπορίου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
12
Πινακάς Βασίλειος
Πρόεδρος Περιφ. Συμβουλίου
ΛΑΡΙΣΑΣ
13
Αναγνωστόπουλος Δημήτριος
 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
14
Γαϊτανίδης Κωνσταντίνος
 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
15
Ρογγανάκη Αγλαϊα
 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
16
Δημότσιος Στυλιανός
 
ΛΑΡΙΣΑΣ
17
Δόκου Σουλτάνα
 
ΛΑΡΙΣΑΣ
18
Καλαμπάκας Κωνσταντίνος
 
ΛΑΡΙΣΑΣ
19
Κομνός Απόστολος
 
ΛΑΡΙΣΑΣ
20
Μπίλλης Απόστολος
 
ΛΑΡΙΣΑΣ
21
Μπρέζας Ανδρέας
 
ΛΑΡΙΣΑΣ
22
Παιδής Αθανάσιος
 
ΛΑΡΙΣΑΣ
23
Ζλατούδης Αθανάσιος
 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
24
Κίτσιος Γεώργιος
 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
25
Τέας Ιωάννης
 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
26
Χαλέβας Κωνσταντίνος
 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
27
Γακόπουλος Χρήστος
 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
28
Μπουτίνας Ιωάννης
 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
29
Νάτσινα Δήμητρα
 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
30
Τραγάνης Σταύρος
 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
31
Τσιάρας Αθανάσιος
 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
32
Χάϊδος Ιωάννης
 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
33
Γεννάδιος Ιωάννης
 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
34
Καντερές Κωνσταντίνος
 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
35
Αράπκουλε Δέσποινα
 
ΛΑΡΙΣΑΣ
36
Καραμπάτσας Κωνσταντίνος
 
ΛΑΡΙΣΑΣ
37
Κομήτσας Ρίζος
 
ΛΑΡΙΣΑΣ
38
Τσακνάκης Πέτρος
 
ΛΑΡΙΣΑΣ
39
Τσιλιμίγκας Νικόλαος
 
ΛΑΡΙΣΑΣ
40
Ζώγας Γεώργιος
 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
41
Καναβός Απόστολος
 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
42
Τσαγανού Χρυσούλα
 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
43
Γκαραλιάκος Ζήσης
 
ΛΑΡΙΣΑΣ
44
Τσιαπλές Αναστάσιος
 
ΛΑΡΙΣΑΣ
45
Νάνος Απόστολος
 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
46
Μπακάση Βασιλική
 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
47
Νούλας Κωνσταντίνος
 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
48
Κουρέτας Δημήτριος
 
ΛΑΡΙΣΑΣ
49
Ψαχούλας Ιωάννης
 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
50
Μπίλλη - Τσιτσέ Μαρία
 
ΛΑΡΙΣΑΣ
51
Ακριβός Αθανάσιος
 
ΛΑΡΙΣΑΣ
52
Ντούρος Ευστάθιος
 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
53