Αντιπεριφερειάρχες

Σύμφωνα με το ΦΕΚ σύστασης, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, υπάρχουν: τέσσερεις (4) Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ) και τρεις (3) Θεματικοί.

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λάρισας
τηλ.: 2413.506374

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Μαγνησίας
τηλ.: 24213.52713

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Τρικάλων
τηλ.: 24310.27445
Νούσιος Κωνσταντίνος

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Καρδίτσας
τηλ.: 24413.50102
Λιούπας Νικόλαος

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Αθλητισμού, Νεολαίας, Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης
τηλ.: 2413.506393
Ιγγλέσης Γρηγόριος

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Πολιτικής Προστασίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών
τηλ.: 24213.52723
Μπάρδας Κωνσταντίνος

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης
τηλ.: 24313.51557
Λαδόπουλος Γεώργιος

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Πρωτογενούς Τομέα- Διαχείρισης Υδάτων Λίμνης Κάρλα
Καραγιάννης Νικόλαος

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Κοινωνικής Πρόνοιας-Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Μόρας Αθανάσιος

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Ευρωπαϊκών προγραμμάτων -Απασχόλησης -Εμπορίου