Αντιπεριφερειάρχες

Σύμφωνα με το ΦΕΚ σύστασης, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, υπάρχουν: τέσσερεις (4) Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ) και τρεις (3) Θεματικοί.

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λάρισας
τηλ.: 2413.511191-2

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Μαγνησίας
τηλ.: 24213.52713

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Τρικάλων
τηλ.: 24310.27445

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Καρδίτσας
τηλ.: 24413.50102

Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
τηλ.: 2413.506301

Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων
τηλ.: 2413.506363
Καλτσογιάννης Γεώργιος

Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γής, Ευρωπ.προγρ.
τηλ.: 2413.506164
Ρεντζιάς Ευθύμιος

Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού
τηλ.: 24310.78258
Μπουτίνας Ιωάννης

Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Πολιτισμού & Διά Βίου Μάθησης
τηλ.: 2413.506395
Μάττας Γεώργιος

Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Εμπορίου
τηλ.: 24413.50153