2019.2
Πρόχειρος Διαγωνισμός - Προμήθεια Εξοπλισμού / Υπηρεσιών Πληροφορικής

Ανάρτηση: 8/1/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής για το 3ο υποέργο «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού προστασίας ασφάλειας» του έργου 2018EΠ01700002 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (GDPR) KAI TH BEΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ της ΣΑΕΠ 017

Καταληκτική ημερομηνία: 21/1/2019, 11:30 πμ
Προϋπολογισμός: 62.000,00 € (με ΦΠΑ)