2019.4
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 9/1/2019
ΠΡ0ΣΚΛΗΣΗ ΕΚ?ΗΛ?ΣΗΣ ΕΝ?ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάδειξη αναδόχου μεταφορικής εταιρείας που θα αναλάβει την μεταφορά διαφημιστικού τουριστικού υλικού σε Τουριστικές Εκθέσεις του εξωτερικού στις οποίες θα συμμετέχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας το έτος 2019

Καταληκτική ημερομηνία: 15/1/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 15.000,00 € (με ΦΠΑ)