2019.21
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 18/1/2019
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ–ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Παλαιό Εργοστάσιο Αποξήρανσης Τρικάλων-Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής Φλαμουλίου Τρικάλων)»
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ–ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Παλαιό Εργοστάσιο Αποξήρανσης Τρικάλων)»

Καταληκτική ημερομηνία: 12/2/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 1.300.000,00 € (με ΦΠΑ)