2019.26
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 29/1/2019
«Συντήρηση Βελτίωση Αποκατάσταση Οδού Πρόσβασης προς Ιερά Μονή Χρυσίνου και Ιερά Μονή Σιαμάδων»Αρ. Συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 79311


Καταληκτική ημερομηνία: 12/2/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 300.000,00 € (με ΦΠΑ)