2019.27
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 29/1/2019
«Συντήρηση Ασφαλτοστρωμένου Οδικού Δικτύου Περιοχής Καλαμπάκας ΠΕ Τρικάλων 2019» Αρ. Συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 79409

Καταληκτική ημερομηνία: 14/2/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 240.000,00 € (με ΦΠΑ)