2019.33
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 1/2/2019
«Συντήρηση, Ασφαλτοστρωμένου Οδικού Δικτύου Περιοχής Φαρκαδόνας ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2019», Αρ. Συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 79402

Καταληκτική ημερομηνία: 28/2/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 240.000,00 € (με ΦΠΑ)