2019.36
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 4/2/2019
Επαναληπτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχων προμήθειας αναλωσίμων υλικών fax & εκτυπωτών για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων διάρκειας ενός έτους

Καταληκτική ημερομηνία: 15/2/2019, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 40.000,00 € (με ΦΠΑ)