2019.37
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 4/2/2019
«Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης αυτοκινήτων οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (2019)»

Καταληκτική ημερομηνία: 13/2/2019, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 15.000,00 € (με ΦΠΑ)