2019.43
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 12/2/2019
Βελτίωση και συντήρηση της επαρχιακής οδού Νο29 (Κραννώνας- μέχρι Επαρχιακή οδό Νο28 Καρδίτσα-Λάρισα (κωδικός εσηδης 79626)

Καταληκτική ημερομηνία: 26/3/2019, 11:00 πμ
Προϋπολογισμός: 300.000,00 € (με ΦΠΑ)