2019.54
Πρόχειρος Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 20/2/2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: "Εκτέλεση Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών στις Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων για το έτος 2019".


Καταληκτική ημερομηνία: 4/3/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 70.000,00 € (με ΦΠΑ)