2019.83 σε ισχύ
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 15/3/2019
«Αναβάθμιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Κέντρου Υγείας Πύλης Τρικάλων», Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 80486


Καταληκτική ημερομηνία: 28/3/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 475.000,00 € (με ΦΠΑ)