2019.84
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 15/3/2019
«Παρεμβάσεις για τη Βελτίωση της Ασφάλειας και Λειτουργικότητας της Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ», Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 79479

Καταληκτική ημερομηνία: 21/3/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 700.000,00 € (με ΦΠΑ)