2019.85 σε ισχύ
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 15/3/2019
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας γραφικών-χαρτικών & αναλώσιμων υλικών Η/Υ για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για το έτος 2019


Καταληκτική ημερομηνία: 28/3/2019, 11:00 πμ
Προϋπολογισμός: 73.931,28 € (με ΦΠΑ)