2019.225
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 15/5/2019
Συντήρηση και επέκταση συστήματος οπτικής καταγραφής κτηρίων ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων

Καταληκτική ημερομηνία: 21/5/2019, 2:00 μμ
Προϋπολογισμός: 1.271,00 € (με ΦΠΑ)