2019.236
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 23/5/2019
Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα εντός του μηνός Ιανουαρίου & Φεβρουαρίου του έτους 2019 στα έργα επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας.
Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:82952


Καταληκτική ημερομηνία: 14/6/2019, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 € (με ΦΠΑ)