2019.265
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 11/6/2019
Έρευνα αγοράς για την ηχητική-φωτιστική κάλυψη και τεχνική υποστήριξη εκδήλωσης, για λογαριασμό των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

Καταληκτική ημερομηνία: 13/6/2019, 1:00 μμ
Προϋπολογισμός: 1.200,00 € (με ΦΠΑ)