2019.266
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 13/6/2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου για την προμήθεια ετοίμων γευμάτων της εκδήλωσης 1ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά 2019 που θα διεξαχθεί στον Βόλο από 18 Αυγούστου έως 25 Αυγούστου 2019.


Καταληκτική ημερομηνία: 14/6/2019, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 550,00 € (με ΦΠΑ)