2019.277
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 18/6/2019
Αποκατάσταση Βατότητας - Αποχιονισμοί με ΙΧ Μηχανήματα Οδικού Δικτύου Θεόπετρα - Αύρα - Κονισκός με Διακλαδώσεις προς Λογγά & Μαυρέλι - Κρηνίτσα - Αγρελιά με Διακλαδώσεις προς Πλάτανο και Ελληνόκαστρο 2019


Καταληκτική ημερομηνία: 28/6/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 65.000,00 € (με ΦΠΑ)