2019.278
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 18/6/2019
Αποκατάσταση Βατότητας - Αποχιονισμοί με ΙΧ Μηχανήματα Οδικού Δικτύου Διάβα - Λιβάδια Περτουλίου 2019


Καταληκτική ημερομηνία: 5/7/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 65.000,00 € (με ΦΠΑ)