2019.280
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 18/6/2019
"Εκτέλεση Εργασιών Αποκατάστασης Ιερού Ναού Παναγίας της Ιεράς Μονής Λιμπόχωβου Παναγίας Δ. Μετεώρων" Αρ. Συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 82887


Καταληκτική ημερομηνία: 2/7/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 120.000,00 € (με ΦΠΑ)