2019.284
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 21/6/2019

Αποκατάσταση ολισθήσεων, αντιμετώπιση καθιζήσεων, ενίσχυση τεχνικών σε όλο το παραλιακό δίκτυο (Κ50&ΕΠ.Ο.8&Κ68) Δήμου Αγιάς από θεομηνία.


Καταληκτική ημερομηνία: 16/7/2019, 10:30 πμ
Προϋπολογισμός: 609.500,00 € (με ΦΠΑ)