2019.300
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 2/7/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «Συντήρηση Χιονοδρομικού Κέντρου Πηλίου έτους 2019-2020»

Καταληκτική ημερομηνία: 17/7/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 60.000,00 € (με ΦΠΑ)