2019.301
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 2/7/2019
Διακηρυξη του έργου «εργασίες - προμήθειες για τις ανάγκες του οδικού δικτύου και του αντιπλημμυρικού δικτύου και λοιπων εγκαταστάσεων Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» για την δημοπράτηση του υποέργου 1 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΝΗΣΙΔΩΝ – ΡΕΙΘΡΩΝ Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2019 – 2020», Προϋπολογισμού: 1.000.000,00€


Καταληκτική ημερομηνία: 19/7/2019, 11:00 πμ
Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 € (με ΦΠΑ)