2019.304
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 4/7/2019
Συστήματα Μεταφοράς Νερού για τις Ανάγκες Κτηνοτριφικών Μονάδων Ταξιαρχών Πετρόπορου-Χρυσαυγής

Καταληκτική ημερομηνία: 18/7/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 100.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ_ΤΕΥΧΗ
ΤΕΥΔ

Διευκρινίσεις [Ενημέρωση: 4/7/2019 8:23:07 πμ]